سیستم های کشت و تغذیه

کلیدی ترین عامل رشد گیاه در محیط گلخانه توسعه ریشه  و نحوه قرارگیری بوته ها در بستر کشت می باشد. انتخاب و اجرای بستر کشت صحیح باعث تهویه بهتر و در دسترس قرارگرفتن اصولی ترکیبات مورد نیاز رشد گیاه می شود.

توسعه ریشه اولین و کلیدی ترین رمز موفقیت در بالابردن راندمان تولید و ارائه محصول یک دست و با کیفیت می باشد

شرکت سبزآرنگ مرکزی با تکیه بر توان فنی و تجربه طولانی مدت کشت گلخانه ­ای آماده ارائه خدمات مشاوره و نصب انواع سیستم های کشت زیر میباشد:

  • کشت هیدروپونیک و طبقاتی توت فرنگی
  • کشت تونلی و پشته بلند فضای باز توت فرنگی High Tunnel Cultivation
  • کشت هیدروپونیک سبزی و صیفی به روش گروبگ بر روی گاتر
  • کشتهای کنترل شده Micro Climate Control Cultivation
  • اجرا و مشاوره در تغذیه هیدروپونیک به روش های آنلاین و آفلاین
  • کشت به روش NFT لوله ای