سبز آرنگ مرکزی:

تولیدی ، بازرگانی و مهندسی

تولید انواع محصولات گلخانه ای

واردات و فروش تجهیزات آبیاری و نهاده های کشاورزی

آدرس دفتر مرکزی:
تهران ، میدان پونک ، بلوار میرزا بابایی ، بعد از سردارجنگل ، ساختمان دوستان پ ۱۶۲ واحد ۵
آدرس مجموعه گلخانه ای:
شهرک گلخانه ای مهرگان ، لاله 8 گلخانه های خورشید

تلفن :44896334-021

فکس: 44428789-021

“متعهد به حفظ محیط زیست”