پرلیت

پرلیت سنگی آتشفشانی سیلیسی و از انواع پوکه می باشد و وزمانی که گدازه های آتشفشانی در جو خنک تر قرار می گیرند بخارات آب درون سنگ به دام می افتند و سنگ مذاب به ساختار شیشه ای مانند تبدیل می شود.

با گرم کردن در دمای بسیار بالا رطوبت داخل شیشه به بخار تبدیل می شود و پرلیت از یک سنگ متراکم تیره تبدیل به محصولی سبک و سفید می شود. پرلیت دارای PH تقریبا خنثی است و برای کاهش اسیدیته خاک از آن استفاده می شود.

استفاده از پرلیت در کشاورزی باعث می شود از تراکم بیش از حد خاک جلوگیری شده ، باعث بهبود هوادهی و توزیع یکنواخت ماده مغذی خاک در اطراف ریشه گیاه می شود.

پیت ماس

پیت ماس نوعی لاشه خزه است که در انگلیسی با  Sphagnum شناخته می شود. این گیاه در محیط مرطوب رشد می کند و با شروع تجزیه خزه ها، زمین های مرطوب به بوته های پیت ماس تبدیل می شوند. پیت ماس ها ظرفیت نگهداری قابل قبولی از آب و مواد غذایی را دارا می باشند.

پیت ماس در رنگ تیره و روشن در بازار موجود است و تفاوت آنها در بافت پیت ماس و میزان مواد آلی می باشد. دلایل استفاده از این گیاه افزایش ماده آلی خاک ،pH کمی اسیدی، بهبود تخلخل خاک، حفظ رطوبت، محیط کشت استریل می باشد و تمام این خصوصیات جذب مواد مغذی را بهبود می بخشد که به نوبه خود یک گیاه قوی و سالم را پرورش میدهد.

از پیت ماس جهت تولید نشاء گلخانه ای ، تولید قارچ، کاشت چمن، کاشت سبزیجات، صیفی جات و گلها و همچنین در کاشت درختان می توان استفاده کرد.