کوکوچیپس خشتی در باغبانی ، محصولات زراعی و باغی و هیدروپونیک به عنوان مخلوط گلدان یا نرم کننده خاک تولید می شود. بالاترین نسبت فشرده سازی 1:8 حداکثر سود را به خرده فروش و مشتری می رساند. کوکوپیت های  خشتی همچنین برای مشتریانی که به مقدار زیاد نیاز دارند یا قصد استفاده مجدد دارند ، مفید است. برای بازار خرده فروشی ، کوکوپیت های  خشتی بسته بندی شده با برچسب های مشخص شده توسط مشتری در دسترس است.