کوکو دیسک محصولی ویژه برای صنعت تولید گلهای آپارتمانی و گلدانی است. اندازه دیسک بر اساس اندازه گلدان قابل تغییر و سفارش می باشد. کوکوپبت های دیسکی محصولی جذاب و کاربردی برای مصرف کننده میباشد که برای اولین بار توسط “ایران کوکوپیت” در ایران عرضه و قابل سفارش میباشد.