کوکوپیت خشتی در باغبانی ، محصولات زراعی و باغی و هیدروپونیک به عنوان مخلوط گلدان یا نرم کننده خاک تولید می شود. بالاترین نسبت فشرده سازی 1:8 حداکثر سود را به خرده فروش و مشتری می رساند.

کوکوپیت های  خشتی برای مشتریانی که به نیاز بالا و یا قصد استفاده مجدد را دارند ، مفید است. برای بازار خرده فروشی ، کوکوپیت های  خشتی بسته بندی شده با برچسب های مشخص شده توسط مشتری در دسترس است.