بلوک بذر و نشا ایران کوکوپیت یک راه حل ایده آل برای آسیب های ریشه ای است که در تکثیر رویشی یا تولید نشا در بذر های حساس  و باغداری اتفاق می افتد و می تواند به عنوان جایگزینی برای مکعب های رشد ساخته شده توسط پشم سنگ یا پیت ماس ​​و ایده آل با محیط رشد کوکوپیت مانند کیسه های رشد ، کیسه های گلدان باز و غیره ، در مراحل رشد گیاه استفاده شود.

بلوک بذر و نشا میزان دفع نشا را در بستر کاهش می دهد. توانایی کنترل آب و کوددهی به طور مستقل در هنگام پرورش بذر نیز میزان خطا و تلفات در تولید نشا را کاهش می دهد. رسیدگی به آنها آسان است و می توان آنها را مستقیماً در محیط رشد در مراحل آخر قرار داد ، جایی که کف پوشیده نشده یا تا حدی پوشیده است  اجازه توزیع ریشه های بدون مزاحمت را در محیط رشد می دهد که  این  امر باعث صرفه جویی در هزینه ، وقت و خطر می شود.

مکعب های رشد برای هر نوع محصول مناسب است و با گوجه فرنگی ، خیار ، فلفل ، توت فرنگی ، گل رز ، ژربرا نتایج عالی می دهد.